Politica de Confidentialitate

S.C. Miniva Media S.R.L. este reprezentat direct și deținător al www.minivagsm.ro, regăsindu-se sub titulatura de "Comerciant".


În urma accesării, utilizării și furnizării oricăror informații personale, Comerciantul va deține informațiile legale oferite (în limita legalității) de către Utilizator / Client și se obligă să respecte politica internațională cu privire la informațiile personale, să securizeze și să nu utilizeze în mod ilicit sau în oricare alt mod menit să aducă atingere integrității de oricare tip a Utilizatorului / Clientului.


Comerciantul poate utiliza datele personale ale Utilizatorului / Clientului, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, pentru contactarea acestuia, confirmarea comenzilor plasate în platforma acestuia, cât și pentru emiterea documentelor fiscale și a garanțiilor aferente produsului / produselor achiziționate prin intermediul platformei.


Fiecare Client va fi notificat cu privire la acest lucru prin una din căile puse la dispoziție: poșta electronică, poșta scrisă sau telefonic, cat si prin intermediul platformei online www.minivagsm.ro.


Datele de contact furnizate pot fi utilizate de către Comerciant pentru transmiterea de materiale promoționale, sondaje de opinie sau în utilizarea altor forme de Marketing / Promovare, Utilizatorul / Clientul având dreptul de a refuza, în scris, acest lucru prin oricare dintre metodele de contact furnizate de către Comerciant!


Comerciantul poate utiliza datele personale pentru emiterea de rapoarte lunare interne, respectând metodele de confidențialitate, emiterea, la cerere, de carduri interne (carduri preplătite pentru achiziționarea oricăror produse oferite pe platforma web), legitimații sau obiecte promoționale, cât și pentru emiterea de informații zilnice, săptămânale, lunare sau anuale sau când Comerciantul poate considera ce cuviință.


Comerciantul poate și va divulga datele personale autorităților, în urma cererii scrise a acestora, atunci când limitele legale impun acest lucru, în scopul verificării legitimității acestora și/sau prevenirea sau soluționarea oricăror fapte de natură juridică.


Utilizarea unor date personale ce nu aparțin de drept Utilizatorului / Clientului reprezintă o faptă penală (fals și uz de fals) și se pedepsește conform legilor în vigoare, fără a atrage sub orice formă răspunderea Comerciantului.


În momentul plasării unei comenzi pe platforma Comerciantului, Clientul poate opta pentru achiziționarea produsului / produselor în regim de Utilizator sau prin autentificare / înregistrare, datele furnizate aferente fiind salvate de către Comerciant în baza de date a serverului pe care este găzduită platforma web a acestuia.


Crearea contului (înregistrarea) și accesarea acestuia (autentificarea), cât și plasarea comenzilor în sine, sunt și rămân responsabilitatea Clientului și vor fi tratate ca atare.


Comerciantul (www.minivagsm.ro / S.C. Miniva Media S.R.L.) nu poate fi făcut responsabil, sub oricare formă, pentru eventualele erori survenite în urma utilizării defectuoase / neglijenței Utilizatorului (divulgarea datelor către terțe părți etc.) privind securitatea și confidențialitatea contului, parolei, numelui de utilizator sau metodelor de autentificare ale Clientului.Acest sit web folosește tehnologii de criptare a datelor împotriva pierderii, alterării, folosirii greșite sau fără drept a informațiilor aflate sub controlul S.C. Miniva Media S.R.L. (Comerciantului) și anume tehnologia Secure Sockets Layer, prescurtată în SSL.


Comerciantul, S.C. Miniva Media S.R.L., prin platforma sa web www.minivagsm.ro, se obligă să respecte întocmai drepturile dumneavoastră, oferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial sub nr. 790 din data de 12 Decembrie 2001.


La cererea dumneavoastră scrisă, trimisă prin poșta electronică la adresa comercial@minivagsm.ro sau prin poșta scrisă la adresa Bd. Iuliu Maniu, Nr. 138-142, Camera 5, Sector 6, Bucureşti, România, Cod Poștal: 061115, Comerciantul se obligă:

- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor prevăzute în Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale în mod permanent.


Comerciantul, reprezentat juridic prin S.C. Miniva Media S.R.L. și oferind serviciile sale prin intermediul platformei web www.minivagsm.ro, certifică faptul că va respecta toate prevederile si drepturile oferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea nr. 365/2002 din 7 Iunie 2002, modificata și completată prin Legea nr. 121/2006 din 4 Mai 2006 privind comerțul electronic și Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.


Printre aceste drepturi se enumeră (enumerarea neavând un caracter limitativ):

i. dreptul de a cere Comerciantului (S.C. Miniva Media S.R.L. / www.minivagsm.ro) să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

ii. dreptul de a cere Comerciantului (S.C. Miniva Media S.R.L. / www.minivagsm.ro) să rectifice, actualizeze, blocheze sau să șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

iii. dreptul de a cere Comerciantului (S.C. Miniva Media S.R.L. / www.minivagsm.ro) să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale utilizatorului.ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA PARȚIAL / INTEGRAL CONȚINUTUL SITE-ULUI (www.minivagsm.ro) SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL (www.minivagsm.ro), VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI (www.minivagsm.ro) ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT SAU AU COMIS ACEST FAPT.

Acest produs nu se află în stoc momentan!
Introduceţi datele dumneavoastră mai jos şi un operator vă va contacta imediat ce produsul redevine disponibil.
Vă mulţumim!