Conditii Generale

Termeni și Condiții Generale cu privire la utilizarea site-ului web www.minivagsm.ro și a achiziționării produselor prin intermediul acestui portal.

Citiți cu atenție termenii și condițiile înainte de a întreprinde oricare acțiune pe www.minivagsm.ro!


1.Definiție

www.minivagsm.ro este reprezentat de către persoana juridică S.C. Miniva Media S.R.L., ce va fi denumită în continuare "Comerciant".

Oricare entitate, fie aceasta definită ca persoană juridică sau persoană fizică, ce va achiziționa în mod voluntar unul sau mai multe produse din cadrul sit-ului web www.minivagsm.ro, va fi denumită în continuare "Client".

Utilizarea magazinului web www.minivagsm.ro presupune acceptarea și asumarea fără echivoc, integrală, a condițiilor impuse de către Comerciant și termenilor ce definesc utilizarea de bună credință și în siguranță a platformei online!


2.Conținut

2.1. Modificarea platformei

Comerciantul, ca deținător al www.minivagsm.ro, își rezervă integral dreptul de a modifica, sub orice formă, oricare elemente (grafice, text, design) prezente în platforma sa fără a notifica în prealabil Clientul și fără a putea fi tras la răspundere, sub oricare formă, de către acesta.


2.2. Drepturile de Autor (Copyright-ul)

Informațiile oferite de către Comerciant pe site-ul acestuia, imaginile digitale, elementele de design, grafice, simboluri, datele tehnice, elementele de tip text, elementele utilizate în programare, funcționalitate, scripturi, programe cât și celelalte elemente, de oricare tip, utilizate și/sau create de către Comerciant, reprezintă integral proprietatea intelectuală a acestuia!

Copierea, utilizarea, cât și oricare altă formă de reproducere a conținutului acestei platforme, este strict interzisă fără acordul scris al Comerciantului oferit în prealabil, reprezintă în sine o infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare!

Comerciantul poate utiliza diferite elemente de design sau fotografii ce nu îi aparțin in mod direct. Acestea sunt proprietatea intelectuală a deținătorilor de drept și intră sub incidența legilor în vigoare cu privire la Drepturile de Autor.

Mai multe informații cu privire la Drepturile de Autor puteți regăsii pe site-ul web al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor - www.orda.ro.


3. Accesarea și Utilizarea platformei web

Persoana ce folosește platforma web, strict în interes personal, definită în continuare ca "Utilizator", nu are dreptul de a o modifica, descărca sau reproduce, sub oricare formă, integral sau parțial, fără acordul scris al Comerciantului!

Este strict interzisă oricare formă de a altera conținutul platformei Comerciantului, de a vinde/revinde și de a o exploata sub oricare formă ce contravine intereselor comerciale sau de oricare tip și menite să aducă oricare prejudiciu, de orice natură, Comerciantului!

S.C. Miniva Media S.R.L. (Comerciantul) oferă Utilizatorilor și Clienților săi acces parțial în platforma web, în funcție de colaborarea avută.

Oricare tentativă de a accesa sau accesarea fără drept a unei secțiuni ce nu definește in mod clar drepturile personale ale Utilizatorului și atinge, sub oricare formă, dreptul altor Utilizatori / Clienți, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare!

Utilizarea cu rea credință, inducerea unor scripturi, programe, viruși, cât și oricare altă tentativă de a periclita integralitatea și buna funcționare a platformei, accesarea fără drept, atacarea sub orice formă (injectare etc.) în scopul de a accesa informații ce nu sunt menite a fi afișate Utilizatorilor / respectivului Utilizator, reprezintă o faptă penală, ce atrage după sine legile în vigoare cu privire la faptele comise și se va soluționa doar în Instanță, fără a oferii posibilitatea unei înțelegeri între părți!


4. Date Personale

S.C. Miniva Media S.R.L. este reprezentat direct și deținător al www.minivagsm.ro, regăsindu-se sub titulatura de "Comerciant".

În urma accesării, utilizării și furnizării oricăror informații personale, Comerciantul va deține informațiile legale oferite (în limita legalității) de către Utilizator / Client și se obligă să respecte politica internațională cu privire la informațiile personale, să securizeze și să nu utilizeze în mod ilicit sau în oricare alt mod menit să aducă atingere integrității de oricare tip a Utilizatorului / Clientului.

Comerciantul poate utiliza datele personale ale Utilizatorului / Clientului, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, pentru contactarea acestuia, confirmarea comenzilor plasate în platforma acestuia, cât și pentru emiterea documentelor fiscale și a garanțiilor aferente produsului / produselor achiziționate prin intermediul platformei.

Fiecare Client va fi notificat cu privire la acest lucru prin una din căile puse la dispoziție: poșta electronică, poșta scrisă sau telefonic.

Datele de contact furnizate pot fi utilizate de către Comerciant pentru transmiterea de materiale promoționale, sondaje de opinie sau în utilizarea altor forme de Marketing / Promovare, Utilizatorul / Clientul având dreptul de a refuza, în scris, acest lucru prin oricare dintre metodele de contact furnizate de către Comerciant!

Comerciantul poate utiliza datele personale pentru emiterea de rapoarte lunare interne, respectând metodele de confidențialitate, emiterea, la cerere, de carduri interne (carduri preplătite pentru achiziționarea oricăror produse oferite pe platforma web), legitimații sau obiecte promoționale, cât și pentru emiterea de informații zilnice, săptămânale, lunare sau anuale sau când Comerciantul poate considera ce cuviință.

Comerciantul poate și va divulga datele personale autorităților, în urma cererii scrise a acestora, atunci când limitele legale impun acest lucru, în scopul verificării legitimității acestora și/sau prevenirea sau soluționarea oricăror fapte de natură juridică.

Utilizarea unor date personale ce nu aparțin de drept Utilizatorului / Clientului reprezintă o faptă penală (fals și uz de fals) și se pedepsește conform legilor în vigoare, fără a atrage sub orice formă răspunderea Comerciantului.

În momentul plasării unei comenzi pe platforma Comerciantului, Clientul nu poate opta pentru achiziționarea produsului / produselor în regim de Utilizator, ci doar prin autentificare / înregistrare, datele furnizate aferente fiind salvate de către Comerciant în baza de date a serverului pe care este găzduită platforma web a acestuia.

Crearea contului (înregistrarea) și accesarea acestuia (autentificarea), cât și plasarea comenzilor în sine, sunt și rămân responsabilitatea Clientului și vor fi tratate ca atare.

Comerciantul (www.minivagsm.ro / S.C. Miniva Media S.R.L.) nu poate fi făcut responsabil, sub oricare formă, pentru eventualele erori survenite în urma utilizării defectuoase / neglijenței Utilizatorului (divulgarea datelor către terțe părți etc.) privind securitatea și confidențialitatea contului, parolei, numelui de utilizator sau metodelor de autentificare ale Clientului.


Acest sit web folosește tehnologii de criptare a datelor împotriva pierderii, alterării, folosirii greșite sau fără drept a informațiilor aflate sub controlul S.C. Miniva Media S.R.L. (Comerciantului) și anume tehnologia Secure Sockets Layer, prescurtată în SSL.

Comerciantul, S.C. Miniva Media S.R.L., prin platforma sa web www.minivagsm.ro, se obligă să respecte întocmai drepturile dumneavoastră, oferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial sub nr. 790 din data de 12 Decembrie 2001.

La cererea dumneavoastră scrisă, trimisă prin poșta electronică la adresa comercial@minivagsm.ro, Comerciantul se obligă:

- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor prevăzute în Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale în mod permanent.

Comerciantul, reprezentat juridic prin S.C. Miniva Media S.R.L. și oferind serviciile sale prin intermediul platformei web www.minivagsm.ro, certifică faptul că va respecta toate prevederile si drepturile oferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea nr. 365/2002 din 7 Iunie 2002, modificata și completată prin Legea nr. 121/2006 din 4 Mai 2006 privind comerțul electronic și Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.

Printre aceste drepturi se enumeră (enumerarea neavând un caracter limitativ):

i. dreptul de a cere Comerciantului (S.C. Miniva Media S.R.L. / www.minivagsm.ro) să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

ii. dreptul de a cere Comerciantului (S.C. Miniva Media S.R.L. / www.minivagsm.ro) să rectifice, actualizeze, blocheze sau să șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

iii. dreptul de a cere Comerciantului (S.C. Miniva Media S.R.L. / www.minivagsm.ro) să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale utilizatorului.


ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA PARȚIAL / INTEGRAL CONȚINUTUL SITE-ULUI (www.minivagsm.ro) SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL (www.minivagsm.ro), VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI (www.minivagsm.ro) ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT SAU AU COMIS ACEST FAPT.


5. Produsul

Comerciantul își rezervă integral dreptul de a modifica și de a șterge produsele prezentate în platforma sa web (www.minivagsm.ro) fără a notifica în prealabil Clientul.

Produsele listate de către Comerciant (S.C. Miniva Media S.R.L.) în cadrul platformei sale web (www.minivagsm.ro) au un caracter informativ, unele elemente digitale și/sau text putând să difere față de produsul fizic, fără a induce în eroare Clientul cu privire la viitoarea achiziție.


6. Prețul

Prețurile afișate de către Comerciant sunt exprimate in lei (RON) și sunt finale.

S.C. Miniva Media S.R.L. (Comerciantul) se constituie ca firmă neplătitoare de T.V.A., prețurile afișate neincluzând T.V.A.

Prețul afișat pe factura, bonul fiscal, certificatul de garanție sau alte documente ce însoțesc oricare produs achiziționat de către Client va fi întotdeauna același cu prețul afișat în pagina produsului în momentul plasării unei comenzi online în platforma web a Comerciantului!

Diferențele de preț în cadrul platformei pot fi constituite doar de către costul transportului (costul de livrare) perceput de către compania ce livrează produsele și/sau de către costul montajului, dacă este solicitat de către Client.

Comerciantul își rezervă dreptul de a modifica, fără a notifica în prealabil Utilizatorii / Clienții, prețurile afișate, cu condiția respectării prețului furnizat pentru comenzile în curs de derulare!


7. Livrarea

7.1. Livrarea prin curierat rapid

Comerciantul va livra produsele doar prin intermediul firmelor de curierat cu care acesta are stabilit un contract sau, la cererea expresă și scrisă a Clientului, printr-o altă firmă de curierat aleasă de către Client, exceptând dintre acestea serviciile oferite de către Poșta Română!


În cazul livrării comenzii (produsului / produselor) prin intermediul oricărei firme de curierat rapid, CLIENTUL ESTE OBLIGAT SĂ VERIFICE ÎN AMĂNUNT CONȚINUTUL COLETULUI PRIMIT!

Clientul, în urma verificării, decide dacă produsul / produsele primite este / sunt conform(e) cu cerințele avute în momentul plasării comenzii online în platforma web a Comerciantului și are OBLIGAȚIA DE A REFUZA FĂRĂ SĂ ACHITE oricare comandă ce se află în neconcordanță cu cerințele acestuia din cadrul comenzii, cât și dacă oricare dintre produsele achiziționate prezintă defecte de ordin fizic sau vizual, menite să aducă atingere funcționalității sau stării de nou a acestora.

Comerciantul NU își asumă responsabilitatea transportului efectuat prin oricare firmă de curierat, în cazul în care coletul / produsul / produsele prezintă defecte de ordin mecanic (spart, crăpat, rupt etc.) sau vizual (zgăriat, folii lipsă etc.) și nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă de către Client, cu privire la acest lucru!

Oricare reclamație ulterioară privind un eventual retur al produselor achiziționate și returnarea valorii achitate către firma de curierat NU va fi luată în considerare sub oricare formă a sa și va fi considerată vina Clientului, pe care acesta și-o va asuma integral, fără a atrage oricare răspundere a Comerciantului!


7.2. Ridicarea produsului din sediul Comerciantului

Ridicarea produsului / produselor (comenzii) se poate face și de la sediul Comerciantului, numai după ce comanda plasată a fost, în prealabil, confirmată telefonic de către Comerciant!

Timpul maxim de rezervare al produsului / produselor în sediul Comerciantului este de 24 de ore.

În caz contrar, în urma expirării termenului maxim al rezervării, produsul va putea fi comercializat oricărui alt Client, fără a atrage după sine răspunderea sub orice formă a Comerciantului!


7.3. Durata livrării

Termenul de livrare al comenzilor plasate pe www.minivagsm.ro se încadrează înlimita a 2 ore și 72 de ore, din momentul confirmării telefonice a disponibilității produselor și stabilirii datelor de livrare și / sau a datelor de facturare!

Toate comenzile plasate pe www.minivagsm.ro vor fi confirmate telefonic, iar produsul / produsele nu vor fi expediate către Client decât după ce acesta a citit și a acceptat integral condițiile impuse de către Comerciant pentru a finaliza comanda!

În cazul unei precomenzi, termenul de livrare estimativ va fi comunicat în scris Clientului, acesta având un caracter pur informativ și neimplicând, sub oricare formă, oricare dintre părți.

În cazuri excepționale, Comerciantul poate să mărească termenul de livrare, cu acordul scris al Clientului.

În cazul în care Clientul nu acceptă termenul de livrare oferit de către Comerciant, comanda se consideră ca fiind anulată integral, fără dreptul de a putea fi ulterior repusă în mișcare / modificată.


7.4. Costurile livrării

Costul de livrare al comenzii va fi comunicat Clientului și va putea fi observat pe pagina fiecărui produs prezent pe www.minivagsm.ro, acesta fiind, pentru comenzile expediate prin serviciul de curierat cu care Comerciantul are contract, repsectiv DPD Curier, în cuantum de 20 RON.

În cazul în care, în urma cererii scrise a Clientului, se va utiliza o altă firma de curierat rapid pentru livrarea comenzii, costurile livrării acesteia pot sa difere, în funcție de tarifele percepute de către respectiva companie / respectivele companii (kg suplimentare, km exteriori etc.).

În cazul în care Clientul optează pentru ridicarea comenzii din sediul comerciantului, acesta poate fi ridicat în mod gratuit, fără a implica vreun cost adițional de transport al comenzii.


7.5. Ambalarea

Produsele comercializate pe www.minivagsm.ro pot să fie livrate utilizând diferite metode de ambalare.

În mod normal, produsele vor fi ambalate securizat, în folie cu bule și / sau cutii, având elemente care să ducă la identificarea unei eventuale deschideri a coletului după ce a părăsit custodia Comerciantului.

În cazul în care unele produse necesită livrarea în ambalajul original al producătorului și / sau urmărirea unor specificații de livrare speciale, Comerciantul va comunica atât firmei de curierat, cât și Clientului, termenii și condițiile de livrare impuse.

Comerciantul nu își asumă eventualele defecte aduse de către firmele de curierat produselor achiziționate, fie că sunt de ordin mecanic, fizic și/sau vizual (zgărieturi etc.) și nu poate fi tras la răspundere în cazul în care se întâmplă acest lucru!

Comerciantul va face toate demersurile necesare recuperării eventualelor daune aduse atât lui, cât și Clientului, de către firma de curierat ce a manipulat defectuos livrarea.


8. Disponibilitatea produselor

Disponibilitatea produselor prezente pe www.minivagsm.ro va putea fi vizualizată în pagina de prezentare a acestora și / sau în urma contactării Comerciantului telefonic sau prin poșta scrisă (e-mail).

Comerciantul va afișa următoarele disponibilități:

8.1. În stoc

Disponibilitatea "În stoc" certifică faptul că produsul / produsele dorite se află fizic în stocul magazinului propriu al Comerciantului sau în depozitele acestuia.

Acest status oferă Clientului posibilitatea de a ridica / de a-i fi livrat(e) produsul / produsele în termenul maxim de 72 de ore, în urma plasării unei comenzi și confirmării telefonice a acesteia!

    • 8.1.1. Disponibilitatea ”Stoc suficient” - reprezentată grafic astfel:  - certifică faptul că în stocul fizic al Comerciantului se află peste 10 bucăți, inclusiv, disponibile către vânzare pentru respectivul produs;

    • 8.1.2. Disponibilitatea ”Stoc redus” - reprezentată grafic astfel:  - certifică faptul că în stocul fizic al Comerciantului se află între 5 și 9 bucăți, inclusiv, disponibile către vânzare pentru respectivul produs;

    • 8.1.3. Disponibilitatea ”Stoc limitat” - reprezentată grafic astfel:  - certifică faptul că în stocul fizic al Comerciantului se află între 1 și 4 bucăți, inclusiv, disponibile către vânzare pentru respectivul produs.

8.2. În stoc furnizor

Disponibilitatea "În stoc furnizor" certifică existența produsului în stocul unuia dintre furnizorii din România ai Comerciantului.

Produsul / produsele ce afișează acest status pot fi recepționate de către Client numai după ce acesta plasează o comandă, termenul de primire în custodia Comerciantului fiind de maximum 48 de ore.

Termenul de livrare maxim de 72 de ore prevăzut se prelungește cu termenul maxim de 48 de ore în care furnizorul livrează produsele Comerciantului, iar livrarea / ridicarea de la sediu a comenzii se va putea face doar după ce comanda va fi confirmată telefonic de către Comerciant!

8.3. La comandă

Disponibilitatea "La comandă" reprezintă posibilitatea Comerciantului de a aduce produsul / produsele comandate de către Client din stocul unuia dintre furnizorii din afara României și are ca termen de primire în custodia Comerciantului limita cuprinsă între 7 și 30 de zile.

Termenul de livrare maxim de 72 de ore prevăzut se prelungește cu perioada maximă de 30 de zile în care produsul ajunge în custodia Comerciantului, urmând a fi ridicat de / livrat către Client.

8.4. Precomandă

Disponibilitatea "Precomandă" reprezintă posibilitatea Comerciantului de a aduce la comandă un produs ce nu se află în plaja de produse comercializată de către acesta.

Precomandarea unui produs de face prin furnizarea de către Client a datelor de contact și a tuturor datelor necesare Comerciantului pentru identificarea corectă a produsului / produselor cerute și se limitează la posibilitățile de cercetare ale Comerciantului, acesta din urmă neputând fi tras la răspundere sub orice formă în eventualitatea unui răspuns negativ oferit Clientului cu privire la produsul / produsele precomandate.

Produsul / produsele ce afișează acest status au un termen maxim de livrare din partea furnizorilor către Comerciant cuprins între 5 și 30 de zile, doar în cazul în care Comerciantul îi oferă Clientului un răspuns scris pozitiv cu privire la produsul / produsele precomandate.

Termenul de livrare maxim de 72 de ore prevăzut pentru comenzile obișnuite, în cazul unei precomenzi, se cumulează cu termenul de livrare comunicat Clientului de către Comerciant și stabilit a fi final, de până la 30 de zile.

Precomandarea unui produs nu reprezintă o promisiune de vânzare a Comerciantului către Client și nu va atrage răspunderea, sub oricare formă a sa, a Comerciantului!

8.5. Indisponibil

Statusul "Indisponibil" reprezintă indisponibilitatea produsului / produselor către comercializare, Comerciantul renunțând în mod permanent la a mai comercializa respectivul produs / respectivele produse, acestea rămânând listate în cadrul platformei web a Comerciantului (www.minivagsm.ro) doar cu titlu de prezentare.

Produsele indisponibile nu pot fi comandate și nu vor fi livrate Clienților, Comerciantul neavând posibilitatea de a le comanda de la furnizori și implicit posibilitatea comercializării în continuare.

Comerciantul va aloca statusul "Indisponibil" produselor pe care le consideră de cuviință potrivite acestui status, în urma imposibilității de a cumpăra de la furnizorii săi respectivul produs / respectivele produse, în cazul în care prețul de achiziție depășește prețul maxim de vânzare considerat suficient și potrivit pentru piața în care Comerciantul își desfășoară activitatea sau în cazul în care, în urma încercărilor multiple ale Comerciantului de a comercializa respectivul produs / respectivele produse, acesta nu le consideră ca fiind aducătoare de profit și nu se limitează la aceste condiții.


Comerciantul va utiliza la libera sa alegere oricare dintre statusurile (disponibilitățile) prezentate mai sus fără a notifica în prealabil Clienții, singurii ce vor fi notificați rămânând Clienții ce au plasat deja o comandă validă înainte de schimbarea statusului.

Comerciantul (S.C. Miniva Media S.R.L.) NU va putea fi tras la răspundere sub orice formă pentru niciunul dintre statusurile (disponibilitățile) afișate produselor din cadrul platformei sale web www.minivagsm.ro!


9. Stadii comenzi

Comenzile (cererea / achiziționarea unui produs / unor produse) plasate pe www.minivagsm.ro vor primi în mod automat (comenzile noi sau comenzile din care unele produsele / toate produsele lipsesc din stocul fizic al Comerciantului) sau în mod manual (în urma selectării unui status de către un operator) anumite statusuri ce definesc parcursul avut până în acel moment către finalizarea lor, după cum urmează:

9.1. Comandă nouă

Acest status este alocat în mod automat de către platforma web a comerciantului tuturor comenzilor noi, ce nu au fost încă vizualizate de către un operator.

9.2. Anulată

Acest status este alocat în mod manual de către unul dintre operatori, în momentul în care Comerciantul și Clientul nu reușesc să convină asupra livrării sau asupra altor motive ce pot aduce oricare dintre cele două părți în imposibilitatea de a livra / recepționa comanda.

Comerciantul își rezervă exclusiv dreptul de a anula comenzile considerate duplicat, comenzile fictive / incerte, comenzile plasate în mod greșit, cât și din oricare alt motiv pertinent, considerat împotriva politicilor și condițiilor practicate de către Comerciant!

9.3. Rezervată în sediu (ridicare)

Acest status este alocat în mod manual de către un operator unei comenzi, în urma confirmării telefonice sau utilizând mesageria electronică scrisă (e-mail).

Oricare produs nu poate fi rezervat în sediu mai mult de 24 de ore din momentul confirmării, neridicarea produsului în timpul acordat aducând după sine repunerea produsului / produselor în vânzare și anularea comenzii fără obligația Comerciantului de a notifica sub oricare formă Clientul, comanda primit statusul ”Neridicată”, după cum este definit la punctul 9.6.

9.4. Rezervată în sediu (montaj)

Acest status este alocat în mod manual de către un operator comenzilor, în urma confirmării telefonice a disponibilității și a stabilirii condițiilor în care recepția produsului Clientului va fi făcută de către Comerciant.

Acest status nu va putea fi menținut mai mult de 3 zile lucrătoare, timp în care Clientul este obligat să predea Comerciantului produsul / produsele ce necesită montajul componentelor achiziționate.

Produsele pot fi recepționate pentru montaj atât la sediul Comerciantului, cât și prin utilizarea oricărui serviciu de curierat rapid preferat de către Client, exceptând în totalitate serviciile oferite de către Poșta Română!

9.5. Recepționată - montaj

Acest status va fi alocat în mod manual de către un operator în momentul recepționării produsului / produselor în service-ul nostru prin oricare dintre metodele de la punctul 9.4.

9.6. Neridicată

Acest status este alocat în mod manual de către un operator tuturor comenzilor rezervate în sediul Comerciantului sau expediate și neridicate / refuzate la recepționare de către Client fără a notifica în prealabil Comerciantul cu privire la problemele întâmpinate ce împiedică finalizarea comenzii sau al căror motiv nu este justificat pertinent.

Comerciantul își rezervă dreptul de a refuza / anula oricare alte comenzi viitoare ale Clientului a cărui comandă a primit acest status, fără a notifica în oricare mod Clientul!

9.7. În așteptare (la comandă)

Acest status este alocat unei comenzi în mod manual de către un operator în momentul în care produsul / produsele aflate în comanda respectivă nu se regăsesc fizic în sediul Comerciantului sau în depozitele acestuia.

9.8. În așteptare (precomandă)

Acest status este alocat în mod manual unei comenzi de către un operator în cazul în care produsul / produsele prezente în respectiva comandă nu există în plaja de produse comercializată pe www.minivagsm.ro și se încearcă achiziționarea lor din diferite surse din România sau din afara României de către Comerciant în vederea comercializării acestora către Client.

În cazul în care produsele nu au fost identificate corect, Clientul nereușind să furnizeze în mod corect detaliile necesare Comerciantului pentru identificarea acestora, comanda va fi anulată fără a notifica în prealabil Clientul!

9.9. Client contactat - nu a răspuns

Acest status îi este alocat oricărei comenzi în mod manual de către unul dintre operatori în momentul în care s-a încercat contactarea telefonică pentru confirmare de către Comerciant a Clientului și nu s-a reușit acest lucru.

Comerciantul, la libera sa alegere, va revenii cu o nouă încercare de contacta Clientul, fără a putea fi tras la răspundere cu privire la acest fapt.

9.10. Confirmată - așteaptă livrare

Acest status va fi alocat unei comenzi în mod manual de către un operator, după ce Clientul a fost contactat telefonic și s-a ajuns la un consens între părți, produsul / produsele fiind mai apoi ambalate și așteptând expedierea către client.

9.11. Completă

Acest status este alocat oricărei comenzi de către un operator, manual, după ce comanda a fost confirmată telefonic, ambalată corespunzător și expediată către Client sau după ce Clientul a ridicat produsul / produsele din sediul Comerciantului, termenii și condițiile prevăzute în prezentul contract fiind întrunite integral.

9.12. Returnată Comerciantului

Acest status se alocă tuturor comenzilor ce au fost expediate către Client de către Comerciant, iar Clientul a refuzat și / sau a trimis retur produsul / produsele către Comerciant în scopul înlocuirii sau recuperării contravalorii achitate la recepționare.

9.13. Returnată Clientului - Încheiată

Acest status este alocat comenzilor returnate către comerciant conform punctului 9.12. și respectând termenii și condițiile de returnare ce s-au finalizat prin înlocuirea produsului / produselor sau prin returnarea contravalorii achitate la recepționarea inițială a comenzii de către Client.

IMPORTANT: Comerciantul își rezervă dreptul de a contacta telefonic doar clienții a căror comandă conține produsele aflate în stocul acestuia! Clienții a căror comandă plasată conține produse ce nu se află în stocul propriu al Comerciantului vor fi notificați exclusiv prin mesageria electronică scrisă, definită ca mesaj email!

Această măsură convenită de către Miniva Media S.R.L. asigură fluidizarea comenzilor și activităților de comerț ale companiei și nu va putea fi modificată sub oricare formă a sa.


10. Garanția

S.C. Miniva Media S.R.L., în calitate de comerciant / furnizor, denumit în continuate Comerciant și persoana fizică sau persoana juridică, în calitate de cumpărător, denumită în continuare Client, convin și vor respecta întocmai termenii prezenți mai jos!

10.1. Definiție

Prin garanție se înțelege obligativitatea Comerciantului de a întreprinde activități de soluționare a eventualelor probleme apărute după achiziționarea de către Client a oricărui produs pe care acesta îl comercializează, aceasta fiind limitată doar la problemele de fabricație.

Toate produsele comercializate pe www.minivagsm.ro beneficiază de garanție, indiferent de natura și obiectul lor, cu excepția produselor considerate ”consumabile”, precum: folie securizată, husă fără tastatură, din silicon sau alte materiale, în general, cu excepția obiectelor non-electronice!

10.2. Perioada garanției

Perioada de garanție va fi afișată anterior achiziției unui produs din platforma web a Comerciantului (www.minivagsm.ro) pe pagina de prezentare a fiecărui produs în parte, fiind certificată și stabilită final, ulterior, prin acordarea Clientului, de către Comerciant a unui certificat de garanție ce va conține toate datele exacte ale Clientului, produsele achiziționate de către Client și perioada exactă de garanție a fiecărui produs în parte, sumarul prezentelor condiții de acordare a garanției, numărul de ordine al certificatul în baza de date a Comerciantului, data și ora emiterii, seria și numărul documentelor fiscale oferite la achiziție, valoarea produselor, cât și alte detalii necesare bunei desfășurări a colaborării dintre părți și / sau identificării exacte a garanției în cazul în care Clientul nu are în posesie în momentul solicitării garanției oricare dintre documentele necesare acordării acesteia.

Perioada de garanție oferită de către Comerciant pentru produsele comercializate este cuprinsă între 1 lună și 24 de luni, în funcție de natura produsului achiziționat și odată certificată conform celor de mai sus, nu poate fi modificată ulterior de către oricare dintre părți!

10.3. Identificarea produselor

Toate produsele comercializate de către S.C. Miniva Media S.R.L. (Comerciant) pe platforma sa web www.minivagsm.ro sunt și vor putea fi identificate întotdeauna printr-o siglă / un sigiliu personal al Comerciantului, oricare modificare adusă acestuia (ștergerea, ruperea, dezlipirea etc.) aducând după sine anularea garanției, aceasta devenind nulă sub toate formele sale, iar Comerciantul fiind absolvit de oricare răspundere viitoare cu privire la produsul / produsele ce prezintă respectivele modificări ale elementelor de identificare.

10.4. Condițiile acordării garanției

Garanția se acordă Clientului sub anumite condiții ce se definesc și nu se limitează la elementele enumerate mai jos.

Nerespectarea oricăror condiții impuse de către Comerciant cu privire la manipularea / utilizarea corectă a produselor și a condiției fizice și vizuale în care se pot afla produsele pentru care se solicită garanția aduce după sine anularea certificatului de garanție și implicit a garanției oferite de către Comerciant!

Produsul considerat defect se va înlocui doar dacă prezintă defecte de fabricație, de orice tip (vizuale / de funcționalitate).

Garanția oferită de către Comerciant devine nulă în mod permanent în următoarele condiții:

- Clientul nu poate face dovada achiziționării produselor de la Comerciant prin oricare dintre documentele eliberate de către Comerciant pentru fiecare produs vândut;

- Clientul a adus oricare modificări produsului / produselor achiziționate, indiferent de rezultatul sperat de către acesta în urma modificărilor aduse, produsul nefiind în continuare intact, așa cum l-a recepționat de la Comerciant;

- Clientul aduce daune produsului / produselor achiziționate, de ordin mecanic (sparge etc.), fizic (rupe panglica flex de conectare etc.) sau vizual, care, în urma producerii afectează funcționalitatea sau aduc atingere stării de nou a produsului;

- Clientul, în urma manipulării greșite / montajului defectuos, aduce atingere funcționalității și/sau defecte de ordin vizual (zgârieturi, crăpături minore etc.) ce împiedică repunerea în vânzare a produsului;

- Clientul aduce oricare modificare sigiliilor / siglelor ce reprezintă elementele de securitate pentru Comerciant cu privire la proveniența produsului / produselor;

- Clientul nu a montat produsele primite într-un service gsm / service de tablete autorizat și nu poate face dovada acestui fapt prin prezentarea bonului fiscal (obligatoriu) emis de către service-ul autorizat și, eventual, a fișei de service.

Condițiile prezentate mai sus se cumulează cu condițiile legale ale acordării garanțiilor pentru produsele oferite spre vănzare de către Comerciant, conform legilor în vigoare, în momentul achiziționării produselor, în România!

Numărul maxim de înlocuiri ale eventualelor produse considerate ca având defecte de fabricație se limitează la 3 înlocuiri per produs, după această limită, Comerciantul oferind integral sau parțial, în funcție de caz, valoarea achitată de către Client, Comerciantului, în momentul achiziționării respectivului produs.

Comerciantul își rezervă dreptul de a refuza o eventuală colaborare în viitor cu Clientul a cărei garanție a fost anulată, din oricare motiv, plecându-se de la premisa că situația se va repeta, aducându-i astfel eventuale prejudicii.

Comerciantul își rezervă dreptul de a refuza colaborarea și de a anula garanția produselor achiziționate de către Clientul ce încearcă / reușește, prin metode frauduloase, să inducă în eroare sau să aducă oricare prejudiciu Comerciantului și demarează, în cazul prejudiciilor, acțiunile necesare recuperării debitelor considerate pierdere a Comerciantului din vina Clientului.

Toate produsele recepționate în garanție vor fi testate în amănunt de către Comerciant, acesta oferind o notă explicativă Clientului cu privire la acțiunile viitoare ce vor fi întreprinse.

Oricare reclamație cu privire la aceste condiții poate fi făcută, prin înțelegere amiabilă, utilizând secțiunea de contact a platformei web a Comerciantului (www.minivagsm.ro), secțiune ce poate fi regăsită în meniul sit-ului web sau se poate accesa făcând CLICK AICI.

Orice reclamație pe care Clientul dorește să o facă instituțiilor guvernamentale poate fi făcută pe site-ul A.N.P.C., website ce se poate accesa făcând CLICK AICI.


11. Returnarea produselor

Returnarea produselor achiziționate de pe www.minivagsm.ro (reprezentat juridic prin S.C. Miniva Media S.R.L.) se poate face doar în cazul în care acestea respectă următoarele condiții:

- Produsul / Produsele se prezintă în stare intactă (reflectă starea de nou) din punct de vedere fizic și vizual, cât și din punct de vedere funcțional, așa cum au fost recepționate de către Client;

- Clientul poate face dovada achiziționării produsului / produselor de la Comerciant;

- Clientul returnează integral toate documentele ce au însoțit comanda acestuia în momentul recepționării;

- Clientul a respectat întocmai condițiile acordării Garanției, prevăzute la punctul 10, inclusiv subpunctele acestuia.

Clientul poate să returneze, în termen de 15 zile, fără a justifica returnarea produselor în mod obligatoriu, primind parțial sau integral valoarea achitată în momentul recepționării acestora, doar respectând în totalitate termenii și condițiile impuse în momentul achiziționării produselor de pe www.minivagsm.ro

Returnarea produsului / produselor NU VA PUTEA FI FĂCUTĂ dacă, în momentul intrării în posesia comenzii, clientul nu a VERIFICAT ÎN AMĂNUNT produsul / produsele și oricare reclamație ulterioară, de orice natură, NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE, contractul dintre cele două părți devenind astfel NUL și neimplicând în continuare, sub orice formă, pe oricare dintre părțile prezentului contract.

Comerciantul își rezervă dreptul de a refuza eventualele cereri de colaborare viitoare cu Clienții ce au încercat / reușit, sub orice formă, prin returnarea unei comenzi, așa cum este definită, să îi aducă fraudulos prejudicii de orice natură.


12. Montajul

12.1. Definiție

Prin montaj se înțelege acțiunea întreprinsă de Comerciant pentru a înlocui diverse piese și/sau a repara device-ul Clientului, readucând funcționalitatea acestuia.

Montajul este reprezentat de către oricare operațiune executată de către Comerciant și/sau service-urile partenere asupra device-ului Clientului, cu scopul de a remedia problemele cu care acesta se confruntă.

Comerciantul va întocmi o fișă de service, ca act doveditor al luării în custodie a produselor defecte ale Clientului, ce urmează să fie supuse montajului, fișă în care se vor regăsii în totalitate termenii și condițiile efectuării montajului, eventualele riscuri, cât și prețul componentelor, al montajului propriu-zis sau alți factori ce determină buna colaborare dintre părți.

12.2. Durată

Durata montajului este stabilită de către Comerciant, în funcție de volumul de muncă al acestuia și dificultatea operațiunii (manoperei).

În mod obișnuit, montajul durează între 24 și 48 de ore, din momentul predării de către Client al produsului ce urmează a fi supus montajului propriu-zis, iar acest termen îi este comunicat de către Comerciant, Clientului, la momentul predării în custodie.

În cazuri excepționale, Comerciantul poate să mărească termenul de realizare al montajului, cu acordul scris al Clientului, în funcție de rezultatul expertizei produsului și a problemelor acestuia, stocul fizic al Comerciantului etc.

12.4. Garanție montaj

Garanția produselor comercializate de către S.C. Miniva Media S.R.L. va face referire, în cazul efectuării montajului de către Comerciant sau service-urile partenere, atât la produsul în sine cât și la montaj și se va regăsii, final, în fișa de service oferită Clientului la momentul predării.

12.5. Declinarea responsabilității cu privire la montaj

Comerciantul NU își asumă responsabilitatea sub orice formă, pentru produsele ce urmează a fi supuse operațiunilor de montaj (produsele ce urmează a fi reparate), în cazul în care:

- Clientul ascunde în momentul predării produsului în custodia Comerciantului oricare defect, considerat ca fiind ”defect ascuns”, caz care atrage după sine nulitatea garanției;

- Produsul / produsele predate către montaj prezintă defecțiuni insesizabile la momentul predării produsului în custodia Comerciantului, ce pot afecta pe parcurs funcționalitatea sau starea fizică și / sau vizuală a acestuia;

- Clientul nu poate face dovada plasării în custodia Comerciantului a unui produs ce urmează sau a fost supus operațiunilor de montaj, neavând în posesie fișa de service oferită de către Comerciant în momentul predării produsului.


13. Revânzători (Reselleri)

13.1. Definiție

Prin Revânzător (Reseller) se înțelege oricare entitate, indiferent de forma de constituire, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, interesată în mod direct în a încheia un parteneriat cu Comerciantul, în vederea achiziționării de produse la prețuri preferențiale și având anumite beneficii din partea Comerciantului, adăugate ca surplus la condițiile în care un Client obișnuit poate achiziționa oricare produs prezent pe platforma www.minivagsm.ro.

13.2. Titulaturi - Statusuri - Grade - Praguri

Comerciantul oferă 2 praguri ce pot fi atinse de către un Revânzător în platforma sa.

Prin prag, se înțelege totalul achizițiilor efectuate în cadrul www.minivagsm.ro de către un Revânzător, în decursul unei luni calendaristice.

Pragurile sunt oferite în mod automat sau la cererea expresă a unui Client ce dorește să devină Revânzător în cadrul platformei web a Comerciantului (www.minivagsm.ro) și impun următoarele condiții:

- Titulatura (statusul/gradul/pragul) ”Reseller” se va obține solicitând, în scris, prin intermediul mesajelor de tip e-mail sau telefonic, Comerciantului, acest lucru și va fi luată în considerare spre admitere sau refuzare doar după ce respectivul Client a plasat minim o comandă validă pe platforma web a Comerciantului, încheiată în totalitate și având statusul ”Completă”;

Comerciantul poate să ofere în mod direct acest beneficiu oricărui Client, la liberă alegere, în cadrul promoțiilor desfășurate de către acesta sau în timpul Campaniilor de Promovare!

- Titulatura (statusul/gradul/pragul) ”Reseller VIP” se va obține doar în urma unei întrevederii directe între reprezentanții celor două firme, respectiv între Client și Comerciant. Pentru a beneficia de această titulatură, Clientul trebuie să aibe încheiate două luni calendaristice sub titulatura ”Reseller Platinum”, având astfel comenzi plasate, valide și încheiate cu statusul ”Completă”, lunare, de minimum 1.000 RON.

13.3. Garanția extinsă pentru Revânzători

Comerciantul oferă, fără a solicita oricare beneficiu material sau de alt tip, fiecărui Revânzător în parte, pentru fiecare produs achiziționat, o perioadă de garanție adăugată garanției normale a produsului, de 1 săptămână (7 zile calendaristice), în eventualitatea în care acesta revinde produsul / produsele achiziționat(e) unui terț client al acestuia.

Revânzătorii se supun, cu excepția garanției extinse de o sătămână, tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în cadrul garanției oferite clienților obișnuiți!


13.4. Acordul, actele necesare și buna colaborare între părți

Oricare dintre titulaturile de Revânzător solicitate se va obține doar prin furnizarea către Comerciant de către Client al unui act doveditor în care este specificat codul CAEN al Clientului, având ca obiect de activitate Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații (Cod CAEN - 951) sau activități conexe, Comerciantul fiind singura putere de decizie în cadrul încheierii unui parteneriat (acord) sau al refuzării acestuia!

Comerciantul își rezervă integral dreptul de a refuza ofertele de colaborare ce ridică suspiciuni sau care atentează sub oricare formă la desfășurarea activităților acestuia, considerate frauduloase, ofertele nejustificate (neîntemeiate) sau neconforme realității.


14. Condițiile de cumpărare

Comerciantul, S.C. Miniva Media S.R.L., impune Clientului anumite condiții de cumpărare (achiziționare) a produselor comercializate în platforma sa web www.minivagsm.ro!

În momentul plasării unei comenzi, Clientul va recepționa în căsuța poștală virtuală (e-mail - inbox), un mesaj automat electronic ce va comunica starea în care se află comanda plasată, la momentul respectiv.

De asemenea, Clientul va putea recepționa și stadiile viitoare ale comenzii, cât și alte mesaje, menite să ducă respectiva comandă către finalizarea sa.

Comerciantul nu își asumă răspunderea, sub nicio formă, în cazul în care Clientul furnizează incorect adresa virtuală de corespondență (adresa de e-mail) sau în cazul unor erori de natură tehnologică, erori în urma cărora Clientul nu recepționează deloc sau integral mesajele electronice.

Comanda va fi preluată de către un reprezentant de vânzări din cadrul companiei S.C. Miniva Media S.R.L., Clientul fiind notificat scris, prin email, cu privire la comanda sa, astfel, după finalizarea comenzii, se încheie valabil contractul de vânzare - cumpărare între părți.

Obiectul contractului de vânzare - cumpărare între părți este constituit de către produsul / produsele cu privire la care Clientul și-a exprimat opțiunea de a le achiziționa, prin lansarea (plasarea) unei comenzi online pe www.minivagsm.ro, comandă confirmată ulterior, în scris, prin intermediul mesajelor electronice (e-mail de confirmare), de către S.C. Miniva Media S.R.L. și pe care firma noastră, în calitate de Comerciant (Furnizor) își asumă promisiunea de a o livra în termenii stabiliți, iar dumneavoastră, persoana fizică sau persoana juridică, în calitate de Client, vă exprimați promisiunea de a o achiziționa (cumpăra).


15. Declinarea responsabilității

Comerciantul, reprezentat juridic prin S.C. Miniva Media S.R.L., va verifica în amănunt conținutul platformei sale web www.minivagsm.ro, astfel încât să asigure corectitudinea datelor prezentate, cum ar fi caracteristicile, prețurile și pozele produselor, existând totuși, posibilitatea apariției anumitor erori, de oricare tip, cu privire la datele prezentate Clientului.

Comerciantul NU își asumă responsabilitatea eventualelor erori de afișare sau greșeli de tipar, cu privire la prețurile, caracteristicile, imaginile etc., în eventualitatea în care datele unuia sau mai multor produse au fost greșit introduse în baza de date a Comerciantului sau au fost afișate greșit, iar livrarea acestora către Client nu a fost efectuată încă.

Comerciantul își rezervă integral dreptul de a anula livrarea respectivului produs / respectivelor produse, anunțând Clientul cu privire la eroarea survenită, în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, imaginile produselor sau caracteristicile acestora sunt cu titlu de prezentare și pot să difere față de cele ale produselor fizice ce urmează a fi livrate Clientului, datorită modificărilor ce pot fi făcute de către producători caracteristicilor oricărui produs fără a notifica în prealabil Comerciantul.

Fiecare produs comercializat de www.minivagsm.ro va fi, în mod obligatoriu, însoțit de certificatul de garanție aferent, cât și toate documentele fiscale sau de altă natură, menite să facă dovada achiziționării acestuia de la Comerciant!

Pentru produsele ieșite din garanție, Comerciantul poate executa operațiuni de service și/sau înlocuire contra cost.


16. Litigii

Orice litigiu apărut în urma colaborării dintre părți se va soluționa pe cale amiabilă.

În cazul în care părțile contractante nu au reușit stingerea conflictului apărut, pe cale amiabilă, competența în soluționarea acestuia revine instanțelor de judecată din România.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor prezente, Clientul își asumă în totalitate aceste riscuri, fără a atrage răspunderea Comerciantului sub oricare formă cu privire la acestea.


17. Forța Majoră și Cazul Fortuit

17.1. Definiție

Cazurile de forță majoră, așa cum sunt definite de către Codul Civil din România, sunt reprezentate de către oricare evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile.

Cazurile fortuite, așa cum sunt definite de către Codul Civil din România, sunt reprezentate de către oricare evenimente ce nu pot fi prevăzute și/sau împiedicate de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

17.2. Prevederi

Conform legilor în vigoare în România și a articolului nr. 1351 din Codul Civil, dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea contractuală a debitorului, Clientului sau Comerciantului, este înlăturată în cazurile de forță majoră sau cazurile fortuite, acesta fiind exonerat de oricare răspundere contractuală.


Comerciantul se supune cu rigurozitate tuturor legilor în vigoare în România cu privire la activitățile pe care le desfășoară și va respecta integral prevederile acestora.


Înainte de a utiliza platforma noastră web, www-minivagsm.ro, sunteți obligați să citiți cu atenție și să vă asumați integral prevederile Termenilor și Condițiilor ce se impun, definite ca fiind ”Condiții Generale”!


Comerciantul nu poate fi tras la răspundere sub oricare formă, în cazul în care Clientul nu a respectat integral termenii și condițiile impuse de către Comerciant!


Vă mulțumim!

Acest produs nu se află în stoc momentan!
Introduceţi datele dumneavoastră mai jos şi un operator vă va contacta imediat ce produsul redevine disponibil.
Vă mulţumim!